Onze missie

P4P heeft zich georganiseerd als de vereniging zonder winstoogmerk die binnen het economische en juridische leven het centrale aanspreekpunt en draaischijf is van en voor de paralegal. Om dit te bereiken, tracht P4P onderstaande drie doelstellingen te verwezenlijken.

Permanente vormgeving

P4P biedt verdere bijscholing en permanente vorming aan door het organiseren van colloquia, lezingen, studiedagen en workshops. Zowel de hard skills als de soft skills die voor paralegals zo belangrijk zijn, komen aan bod. De praktijkgerichte vorming wordt steeds aangeboden op maat van de paralegal en uitsluitend gebracht door professionals die een aanzienlijk bewezen expertise hebben in hun vakgebied.

Netwerking

P4P brengt paralegals op regelmatige basis informeel samen voor een babbel met een hapje en tapje. Het uitwisselen van ervaringen en regelmatig in contact komen en staan met zowel andere paralegals als tal van ondernemingen en overheden, is essentieel om het netwerk van de paralegal uit te bouwen, het reilen en het zeilen in de ondernemingsgerichte wereld te begrijpen, zichzelf te laten coachen door mensen met een aanzienlijke praktijkervaring en omdat gewoon leuk is om elkaar terug te zien en een beetje bij te praten. om deze netwerkmomenten te kunnen aanbieden, werkt P4P onder meer nauw samen met de AP Hogeschool Antwerpen.

Behartigen van de belangen

P4P streeft de belangen van de “paralegal” na en ijvert voor een officiële erkenning en bescherming van het beroep en statuut van de “paralegal”. Om dit te bereiken, werkt P4P op regelmatige basis samen met tal van organisaties, ondernemingen en overheden